Valgevenelaste võlg kasvab. Nad jätkavad laenude võtmist.

Alates 2016. aasta septembrist hakkasid Valgevene elanikud aktiivselt laenu võtma. Selleks ajaks oli võlasumma juba peaaegu 7 miljardit, nüüdseks on võlg kasvanud peaaegu kaks korda.

Praeguseks kasvab üksikisikutele laenude andmine jätkuvalt, kuid kasvutempo on aeglustumas. Lisaks laenudeks väljastatud raha mahule kasvavad ka tähtaja ületamised, kusjuures eraisikud maksavad erinevalt riigiettevõtetest enamasti õigeaegselt.

  1. aastal kasvas ettevõtete hilinenud maksete arv peaaegu 2 korda. See järsk hüpe on seotud halbade laenude arvestamise metoodika muutumisega. Eelmine metoodika loendab halbadest laenudest umbes 15%, uus – ainult 4%. Nüüd, kui ettevõttel pole laenu tagastamiseks raha, pikendatakse seda lihtsalt veel üheks aastaks ja seda ei tunnistata halvaks ja

Laenude kustutamine: Kasahstan

Kasahstani president allkirjastas 2019. aasta juuni lõpus dekreedi selle kohta, et riik kustutab tagatiseta tarbimislaenud pankades ja teistes finantsasutustes, sealhulgas ka need, mille intressid on juba kuni 300 tuhat tenget, riigi mõne elanikkonna kategooria puhul.

Sellesse kategooriasse kuuluvad: paljulapselised pered; puuetega lastega pered, lapsinvaliidid vanemad kui 18 aastat; pered, kes on kaotanud ainsa toitja; sihipärase sotsiaalabi saajad; orvud.

Töö- ja sotsiaalkaitseministeerium on juba koostanud nimekirjad elektroonilistes infosüsteemides sisalduvate andmete põhjal. Riigipank jättis nendest nimekirjadest välja need, kellel pole laene või mille summa ületab 3 miljonit tenget.

Lisateavet selle kohta, mis on kellele ette nähtud ja kas olete konkreetselt nimekirjas, saate …