Seoses EV valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga sulgeb Omega Laen AS al. 16.03.2020 koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja inimkontaktide vähendamiseks kõik esindused üle Eesti. Jätkame klientide teenindamist e-kirjade ning telefoni teel. Võtke meiega julgelt ühendust.

Kontaktid

Taotluste läbivaatamine toimub hetkel 2-3 tööpäeva jooksul.…

Digitaalsed laenud ja pangad Itaalias

Itaalia finantsturu ekspertide arvates tuleb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tõhusaks edendamiseks ühendada uuenduslikke tehnoloogiaid ja traditsioonilist finantssektorit. Antud otsuse valguses muudeti lähenemist finantsteenuste pakkumisele, ent regulatiivne raamistik ei jõua uuenduste kiire arenguga sammu pidada. Ka riigi kehtivates õigusaktides eksisteerib palju probleeme.
Turul levinuimate ja sissejuurdunud toimingute hulka kuuluvad mitmesugused elektrooniliste digitaalmaksete vormid. Samuti on oma atraktiivsust säilitanud hoiused, investeeringud ja laenamine. Statistika kohaselt on Itaalias enamus fintech-tehnoloogiat kasutavatest toimingutest just elektroonilised digitaalmaksed. Nimetatud turusegmendi keskmine kasv aastas on 10%. Sellele vaatamata on Itaalia teiste Euroopa riikidega võrreldes endiselt vaid 25. kohal (keskmiselt teostab üks inimene aastas 65 digitaalmakset).


Elektrooniliste …