Uus laenuprogramm Bulgaaria mesinikele

Bulgaaria riigifond “Põllumajandus” otsustas kiita heaks kõik riikliku mesindusprogrammi raames heakskiidetud projektide taotlejate laenutaotlused.

Olemasoleva teabe kohaselt võivad 125 soodustatud isikut saada vajalikke laene oma projektide elluviimiseks. Fondi esitatud teabe kohaselt on eraldatud vahendite kogusumma 523 000 levi.

Tänu sellele laenuprogrammile saavad mesinikud eelneva võimaluse rahastada oma projektideks vajalikke ressursse. Jutt käib projektidest A, B, C ja E, mis võimaldavad osta uusi mesilasemasid, tarusid, vet.ravimeid, mesindusseadmeid, aga ka mobiilse mesinduse tarvikuid.

Selle kava abil suurendatakse märkimisväärselt riikliku programmi raames vahendite kasutamist ajavahemikul 2020–2022. Laenude maksimaalne suurus on 95% arvestatavast toetusest. Seejuures on teada, et sel aastal on esmakordselt vähendatud töötlemise …

Laenumoratooriumi lõppemise tõttu on sajad Saksa elanikud võlaaugu äärel

COVID-19 põhjustatud pandeemia tagajärjel sattusid paljud Saksamaa elanikud võlaaugu äärele suutmatuse tõttu tasuda oma laenuvõlgu. Karantiinis olid ettevõtted sunnitud viima oma töötajad osalisele tööajale, mille tulemusel vähenesid sissetulekud märkimisväärselt. Osa Saksamaa elanikke kaotas täielikult töö ja rahateenimise võimaluse. Selline ebastabiilsus pidi loomulikult mõjutama riigi finantsolukorda.

Selle teabe avaldasid Saksamaa pangandusasutused, mis keskendavad tähelepanu tõsiasjale, et sajad tuhanded laenu saanud kodanikud ei suuda igakuiseid osamakseid sooritada. Mõne Saksamaa finantsasutuse klientide seas tehtud uuringu kohaselt on laenuturu hetkeolukord vaid kinnitust leidnud. Üksnes hoiupankades lükati sissemaksete ja intresside maksmine edasi 366 623 juhul.

Teave laenumäärade tasumisega seotud teatavate raskuste kohta laekub ka suurtest …