Digitaalsed laenud ja pangad Itaalias - OMEGA LAEN AS

Digitaalsed laenud ja pangad Itaalias

Itaalia finantsturu ekspertide arvates tuleb väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tõhusaks edendamiseks ühendada uuenduslikke tehnoloogiaid ja traditsioonilist finantssektorit. Antud otsuse valguses muudeti lähenemist finantsteenuste pakkumisele, ent regulatiivne raamistik ei jõua uuenduste kiire arenguga sammu pidada. Ka riigi kehtivates õigusaktides eksisteerib palju probleeme.
Turul levinuimate ja sissejuurdunud toimingute hulka kuuluvad mitmesugused elektrooniliste digitaalmaksete vormid. Samuti on oma atraktiivsust säilitanud hoiused, investeeringud ja laenamine. Statistika kohaselt on Itaalias enamus fintech-tehnoloogiat kasutavatest toimingutest just elektroonilised digitaalmaksed. Nimetatud turusegmendi keskmine kasv aastas on 10%. Sellele vaatamata on Itaalia teiste Euroopa riikidega võrreldes endiselt vaid 25. kohal (keskmiselt teostab üks inimene aastas 65 digitaalmakset).

Elektrooniliste digitaalmaksete intensiivistamiseks ja stimuleerimiseks otsustas Itaalia valitsus kehtestada piiranguid sularaha kasutamisele (kuni kolm tuhat eurot makse kohta). 2022. aastaks on plaanis vähendada limiiti tuhande euroni. Lisaks elektroonilistele digitaalmaksetele panustavad Itaalia pangad finantstehnoloogia teenuste paketi laiendamiseks fintechile. Kõige lootustandvama lahendusena nähakse digitaalset laenamist, mille eesmärgiks on tagatud ligipääs väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antavatele laenudele, koos võimalusega laiendada potentsiaalset laenuturgu. Üks aktiivsemaid tegijaid antud valdkonnas on Itaalia pank Banco Bpm, mis pakub läbipaistvaid avatud panganduse teenuseid. Kuna uuenduslike tehnoloogiate arendamist käsitlevad õiguslikke normatiivide kehtestamine hilineb ning fintech-valdkonda reguleerivad keerukad ja segadusse ajavad seadused, on pankade jaoks üha keerukam täita kehtestatud seadusandlikke nõudeid. Selle tulemusel hakkas kiiresti arenema regtech-valdkond, mida kasutatakse ettevõtete abistamiseks kehtestatud reeglite ja normide järgimisel. Antud valdkonda tehtavate ülemaailmsete investeeringute summa peaks 2022. aastal ulatuma 76 miljardi dollarini (2017. aastal oli vastav arv seitse korda väiksem).