Pandeemia ei seganud Eesti noortel võtta eluasemelaenu. Ja seda vaatamata hinnakasvule! - OMEGA LAEN AS

Pandeemia ei seganud Eesti noortel võtta eluasemelaenu. Ja seda vaatamata hinnakasvule!

Nagu näitab SEB 2020.a. eluasemelaenude analüüs, ei mõjunud pandeemia noorte plaanile oma eluaset soetada. Eestis moodustavad 66 % nendest, kes võtavad eluasemelaenu kuni 35.aasta vanused noored. Tendentsi ei aeglustanud ka see, et aasta jooksul kasvasid oluliselt ka tehingute hinnad.  

“SEB eluasemelaenu keskmine summa küündis detsembris juba 96 000 euroni ja näitas aastast kasvu pea 9000 eur võrra. Mõningast tehingute hinna langust nägime muidugi ka aprillis ja mais, mil klientide huvi suurte ostude vastu hakkas veidi hälbima, kuid juba suvest muutus turg taas aktiivseks ja tendents säilis, ja eelkõige kuni 35.aasta vanuste klientide arvelt”, – kirjeldas möödunud aasta põhitendentsi SEB panga juhatuse liige Ainar Leppjanen.  

“Laenude keskmiste summade kiire kasv osutab eelkõige asjaolule, et kliendid on rohkem valmis ostma uusehituse objekte, kus ruutmeetri hind on kõrgem. Panga jaoks on üllatav see, et suhteliselt turbulentsel aastal kaldusid inimesed ostma kalleid objekte. Kuid kuna jutt käib noortest klientidest, kelle jaoks on kodu soetamine tulevikule suunatud pikaajalise perspektiiviga  ostuks, on üsna mõistetav ka selline optimistlik pilt. Samuti kasvasid käsikäes keskmine töötasu ja ruutmeetri hind”, – lisas Leppjanen.  

SEB panga andmetel moodustasid 54 % eluasemelaenu klientidest 26. kuni 35.aasta vanuses noored, kellede sissetulek ületab Eesti keskmist ja kes peamiselt elavad suurlinnades. 88 % kõikides lepingutest olid sõlmitud kinnisvara ostu eesmärgiga. Kõige rohkem tehinguid sõlmiti märtsis, kuid koroonaviiruse esimese laine mõjust nihkus laenutaotluste aktiivsem periood juba sügisele.