Lätis on Euroopa ühed kõrgeimad laenuintressid

Äriväljaande Dienas Businessi analüütikute sõnul on hoiuste madalat taset silmas pidades anda ettevõtetele ja eraisikutele laenu kõige atraktiivsematel tingimustel. Ent tuginedes Läti Panga uuele makromajanduse ülevaatele võib öelda, et antud mehhanism ei toimimisele ei ole põhjust lootma jääda.

Laenude intressimäärade kehtestamisel võtavad pangad ja pangandussektoriväline finantssektor arvesse ennekõike riigi finantsolukorra stabiilsust, rahastamise kulusid ja ka mistahes poliitilisi riske. Eelmise aasta teises kvartalis sai selgeks, et ettevõtetele antud laenud on muutunud vähem kättesaadavaks. Ent pidades silmas Euroopa Keskpanga elluviidavat poliitikat, muutusid 2019. aasta kolmandas kvartalis kättesaadavamaks just pankadeväliste krediidiorganisatsioonide ressursid.

Paljud Läti pangad on muutnud oma suuniseid ja teostavad nüüd laenutehinguid …

Laenud Hiina moodi: enneolematu 500 miljoni dollari suurune laen Valgevene Vabariigile

Valgevene rahandusministri ja Hiina Arengupanga vahel sõlmiti leping, mille alusel väljastatakse Minskile 500 miljonit USA dollarit laenu (3,5 miljardit Hiina jüaani). 2019. aasta alguses sai teatavaks, et Valgevene saab ka Venemaalt laenu samas summas, ent Valgevene eelistas Moskva rahadele Hiina abi.

Riikidevahelise laenamise fakti kinnitati ametlikult 16. detsembril, kohe pärast lepingu allkirjastamist Shanghais. Ministeeriumite poolt avaldatud pressiteates märgitakse, et laenu ei kasutata ühegi projekti elluviimiseks, vaid rahad suunatakse üldiste eesmärkide täitmiseks. Peamine eesmärk on riigivõla tasumine ja selle teenindamine ning ka riigi välisvaluutareservide toetamine. Rahandusministeeriumid märkisid avalduses, et nimetatud tehing on “enneolematu” ja osutab riikidevahelisele “uue” tasemega suhete algusele. Ministeeriumide …