Enam kui miljoni kasahstani elanike laenudele on omistatud staatus „rehabiliteeritud“ - OMEGA LAEN AS

Enam kui miljoni kasahstani elanike laenudele on omistatud staatus „rehabiliteeritud“

Staatus „rehabiliteeritud“ on omistatud 1 262 720 lepingule, mis olid vormistatud 1 162 038 laenusaajaga, sellest teatas Kapital.kz äriinfokeskusele Esimene laenubüroo.   

Esimeses laenubüroos selgitati, et 9.aprillil 2021.a. jõustusid Finantsturu reguleerimise ja arenguagentuuri määruse nr. 53 muudatused laenude rehabiliteerimise küsimustes. Nüüdsest arvestab laenulepingu rehabiliteerimise staatust laenubüroo, mis kajastub Esimese laenubüroo laenuaruandes. Staatus „rehabiliteeritud“ omistatakse laenulepingule, mitte aga füüsilisele isikule. Laenude rehabiliteerimise staatuse omistamise protsess toimus 9.aprillil 2021.aastal kõikide, alates 2005.aastast suletud laenude osas ning hakatakse tegema iga päev ning seda kajastatakse laenuvõtjate laenuajaloos.

Staatus “rehabiliteeritud” omistatakse laenusaaja laenulepingule vaid kõikide tingimuste üheaegsel järgimisel:  

  • Laenus toimus selle kehtivuse ajal enam kui 90-päevane viivitus;  
  • Laen oli täielikult kustutatud;
  • Rehabiliteeritava laenu kustutamise kuupäevast ei toimunud 12 kuu vältel enam kui 30-päevast viivitust teistes laenudes või siis ei olnud sellel perioodil laenusid üleüldse.  

Rehabiliteerimisele kuuluvad laenud võlgnevusega Teise taseme pankade ja mikrofinantstegevust teostavate organisatsioonide ees.

Kui laen jäi kustutamata (sulgemata) või selle kustutamise järgselt ei ole möödunud 12 kuud või nende 12 kuu jooksul toimusid viivitused  teiste laenudega seotult, nimetatud staatust ei omistata.   

Esimeses laenubüroos täpsustati, et kogu andmebaasist analüüsiti läbi enam kui 9 miljoni laenusaaja lepingud. Vastavalt rehabiliteerimisprotsessile omistati järgmised staatused:  

  • 7 052 248 kasahstani elaniku 32 857 896 laenu rehabiliteerimist ei vaja (see tähendab, et laenu kehtivuse ajal viivitust ei toimunud või siis oli viivitus vähem kui 90 kuud);  
  • 509 913 laenusaaja 710 247  lepingut rehabiliteerimisele ei kuulu (see tähendab lepingud olid suletud enam kui 90-päevase viivitusega, kuid 12 kuu jooksul olid laenusaajatel viivitused teistes laenudes, mis välistab rehabiliteerimise võimaluse).  

Rehabiliteerimise staatus omistatakse üks kord 12 kalendrikuu möödudes laenu kustutamisest ja hiljem seda ei muudeta. Esimeses laenubüroos märgiti, et rehabiliteerimise staatus ei anna  õigust viivituste nullimiseks.  

„Otsuse uue laenu väljastamise kohta rehabiliteeritud laenudega laenusaajatele teevad finantsorganisatsioonid iseseisvalt. Täna kasutavad võlausaldajad laenude, krediitkaartide ja ajatamiskaartide väljastamisel Esimese laenubüroo laenuaruandeid, milles on juba kajastatud rehabiliteeritud lepingute staatus“, öeldi Esimesest laenubüroost.