KKK - OMEGA LAEN AS

KKK

Miks Omega laen?

Meie lähtume vastutustundliku laenamise põhimõttest ja taotluse läbivaatamisel analüüsime põhjalikult teie finantsolukorda. Meie laenuhaldur annab hea meelega väärt nõu ja seletab, kuidas laen võib mõjutada teie majanduslikku olukorda.

Mis on laen kinnisvara tagatisel?

Kinnisvaralaenu puhul seatakse tagatiseks olevale kinnisvarale hüpoteek laenuandja kasuks. Hüpoteegi seadmisega ei kaasne kinnisvara omaniku vahetust.

Mis sobib tagatiseks?

Korter, maja, maatükk koos kommunikatsioonide ja juurdepääsuteedega Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Keilas, Maardus, Kuressaares või nende lähiümbruses. Kui kinnisvara asub mujal Eestis, soovitame esitada laenutaotlus ja me käsitleme seda individuaalselt.

Millest alustada laenu taotlemise protsessi ja kui kaua kogu protsess aega võtab?

Pärast esialgse teabe lugemist analüüsige hoolikalt, millises summas ja kui pikaks ajaks on laen vajalik.

Täida meie veebisaidil taotlus ja lisa sellele viimase 6 kuu pangatehingute väljavõte ning võimaluse korral hindamisakt või tagatisomandi fotod. Kui esitad laenutaotluse esialgseks analüüsiks piisavalt teavet, saadame 1 päeva jooksul näitliku laenupakkumise. Kui pakutud tingimused Sulle sobivad, toimub 3-5 päeva jooksul laenu- ja notariaalse lepingu sõlmimine tagatisomandile hüpoteegi seadmise kohta. Raha kanname taotleja arvelduskontole 1-3 päeva jooksul. Keskmiselt võtab see protsess aega 1-1,5 nädalat. Protsess võib kauem kesta, kui on vaja esitada kinnisvara hindamisakt või tekib vajadus esitada lisadokumente või -teavet.

Kuidas laenu taotleda?

Laenutaotlust saab esitada meie veebilehe kaudu. Samuti meie kontoris aadressil Narva mnt 13, Tallinn.

Mis on maksepuhkus?

Vajadusel saab taotleda maksepuhkust kuni kolmeks kuuks. Positiivse otsuse juhul maksepuhkuse ajal maksmisele kuuluvad vaid intressid maksegraafiku järgi.

Kas ma saan laenu ennetähtaegselt tagastada?

Jah, tarbijal on õigus laenu ennetähtaegselt tagastada. Ennetähtaegse tagastamise korral peab krediidiandjale olema õigeaegselt esitatud sellekohane avaldus, vastavalt lepingu tingimustele.

Mis kulud kaasnevad ennetähtaegse tagasimaksega?

Individuaalselt vastavalt kehtiva lepingu tingimustele.

Mis teha, kui mul tekivad raskused laenu tagastamisega?

Juhul, kui tekivad majanduslikud raskused, võta meiega koheselt ühendust! Esita sellekohane avaldus e-posti teel või meie kontoris kirjalikult. Üritame leida parima lahenduse tekkinud olukorras.

Kas olemasolevad laenud on takistuseks?

Olemasolevad laenud ei ole takistuseks. Lähtume vastutustundliku laenamise põhimõttest ja taotluse läbivaatamisel hindame taotleja võimet laenu tagastada.

Kas lepingust saab taganeda?

Kinnisvaralaenu puhul tarbija saab lepingust taganeda 7 päeva jooksul.