Uus laenuprogramm Bulgaaria mesinikele - OMEGA LAEN AS

Uus laenuprogramm Bulgaaria mesinikele

Bulgaaria riigifond “Põllumajandus” otsustas kiita heaks kõik riikliku mesindusprogrammi raames heakskiidetud projektide taotlejate laenutaotlused.

Olemasoleva teabe kohaselt võivad 125 soodustatud isikut saada vajalikke laene oma projektide elluviimiseks. Fondi esitatud teabe kohaselt on eraldatud vahendite kogusumma 523 000 levi.

Tänu sellele laenuprogrammile saavad mesinikud eelneva võimaluse rahastada oma projektideks vajalikke ressursse. Jutt käib projektidest A, B, C ja E, mis võimaldavad osta uusi mesilasemasid, tarusid, vet.ravimeid, mesindusseadmeid, aga ka mobiilse mesinduse tarvikuid.

Selle kava abil suurendatakse märkimisväärselt riikliku programmi raames vahendite kasutamist ajavahemikul 2020–2022. Laenude maksimaalne suurus on 95% arvestatavast toetusest. Seejuures on teada, et sel aastal on esmakordselt vähendatud töötlemise ühekordset tasu, samuti juhtimist. Varem oli tasu 0,5% laenusummast. Laenude tagasimakse toimub programmi alusel saadaolevate subsiidiumide arvestamisega.

Varem laekus teave ka Ukraina mesinike kohta, et nad võivad saada laenuintresside eest hüvitist põllumajandussektori dotatsiooniprogrammi kaudu. Seega on mesinike jaoks järjekordne suund mesindusseadmete maksumuse vähendamise korraldamine. Seejuures pole Ukrainas veel muid võimalusi riikliku rahastamise saamiseks.

Praegu tegelevad riigis meetootmisega 95% ulatuses väiketalud, mis on riigi tasandil ebatõhus. Samuti märgitakse, et oma tegevuse tulemusliku rakendamise tagamiseks peavad mesinikud ise üles näitama initsiatiivi, ühinema üksteisega, mitte ootama, kuni neile pakutakse registreerimist.