Laenumoratooriumi lõppemise tõttu on sajad Saksa elanikud võlaaugu äärel - OMEGA LAEN AS

Laenumoratooriumi lõppemise tõttu on sajad Saksa elanikud võlaaugu äärel

COVID-19 põhjustatud pandeemia tagajärjel sattusid paljud Saksamaa elanikud võlaaugu äärele suutmatuse tõttu tasuda oma laenuvõlgu. Karantiinis olid ettevõtted sunnitud viima oma töötajad osalisele tööajale, mille tulemusel vähenesid sissetulekud märkimisväärselt. Osa Saksamaa elanikke kaotas täielikult töö ja rahateenimise võimaluse. Selline ebastabiilsus pidi loomulikult mõjutama riigi finantsolukorda.

Selle teabe avaldasid Saksamaa pangandusasutused, mis keskendavad tähelepanu tõsiasjale, et sajad tuhanded laenu saanud kodanikud ei suuda igakuiseid osamakseid sooritada. Mõne Saksamaa finantsasutuse klientide seas tehtud uuringu kohaselt on laenuturu hetkeolukord vaid kinnitust leidnud. Üksnes hoiupankades lükati sissemaksete ja intresside maksmine edasi 366 623 juhul.

Teave laenumäärade tasumisega seotud teatavate raskuste kohta laekub ka suurtest eraõiguslikest finantsasutustest. Varem otsustas föderaalvalitsus kehtestada COVID-19 pandeemia ajal laenumaksetele moratooriumi. See otsus võimaldas paljudel Saksamaa elanikel teatava aja jooksul laenumakseid edasi lükata. Juuni lõpus sai moratoorium aga otsa, jättes paljud inimesed Saksamaal keerulisse olukorda. Nad on mures olukorra pärast tööturul ja pole kindlad, et suudavad tekkinud võlad õigel ajal ja täies mahus ära maksta.

Varem on teatavaks saanud, et võlad on muutunud Saksamaal iga 10. inimese jaoks väga suureks probleemiks. 2018. aasta seisuga oli enam kui 10% sakslastest (6,9 miljonit inimest) mittejõukohased laenud ja nende maksed viibisid regulaarselt. See olukord on muutunud keerulisemaks kui pärast ülemaailmset finantskriisi 2008. aastal. Praeguseks pole teada veel konkreetseid arve, kuid on väga tõenäoline, et need arvud on palju suuremad kui 10%.