Lätis nimetati 2020. aasta kõige aktiivsemad laenuvaldkonnad - OMEGA LAEN AS

Lätis nimetati 2020. aasta kõige aktiivsemad laenuvaldkonnad

Vaatamata olukorrale, mis riigi majandusturul on arenenud COVID-19 tõttu, ületas panga BlueOrange laenumaht 2020. aasta esimese 6 kuuga 50 miljoni euro piiri. Eriti aktiivne on väike- ja keskmise suurusega ettevõtete laenusektor, mis moodustas 62% kõigist selle aasta esimese kuue kuu jooksul väljastatud laenudest.
Vaatamata asjaolule, et Läti majanduse üldine olukord oli ebasoodne, suutsid eri sektorid 2020. aasta esimese kuue kuu jooksul olla kiires arengus ja vajasid lisarahastust nii käibevahenditena kui ka tootmisbaasi kaasajastamiseks. Jutt käib ettevõtetest, mis töötavad toiduainete tootmise valdkonnas, samuti hügieenitoodete tootjatest. Kinnisvaravaldkond näitas kasvu väga rasketes tingimustes. Esimese poolaasta jooksul eraldas pank BlueOrange mitmesugustele elamuarendusprojektidele väljastatud laenude kogusummast 22%.
Uutele pangaklientidele anti üle 50% kogu laenumahust, mis on peaaegu 30 miljonit eurot. Mis puudutab ettevõtetega seotud laenuprogramme, siis laenu anti peamiselt investeerimisprojektideks, uute seadmete ja transpordi ostmiseks, kontori- ja tööstuspindade ostmiseks ning käibevahendite suurendamiseks. Üldiselt on pank BlueOrange 2020. aastal väljastanud laene juba summas üle 150 miljoni euro.
Aasta teise poole alguses hakkavad teatavad majandussektorid taastuma. Osaliselt on selle põhjuseks hooajalisus (puidutöötlemismaterjali ja põllumajandustoodetega kauplemine).
2020. aasta teisel poolel on panga BlueOrange peamine prioriteet laenude andmine väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Vajalike laenude kättesaadavuse tagamiseks on pank koostanud programmi, mis määratleb laenude kiirendatud ja lihtsustatud pakkumise. Selle programmi eesmärk on toetada Lätis väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, pakkudes laene summas 50 kuni 300 000 eurot.
Ainulaadsus: http://joxi.ru/EA4OqK1UO3lvj2