Belgia küsis Euroopa Liidult rahalist abi 7,8 mld euro eest - OMEGA LAEN AS

Belgia küsis Euroopa Liidult rahalist abi 7,8 mld euro eest

Belgia pöördus ametlikult Euroopa Parlamendi poole rahalise abi saamiseks summas 7,8 mld eurot, mis on mõeldud COVID-19 pandeemia all kannatanutele. Sellest teatati Belgia riigivõlaesinduses 10. augustil.

Valitsus kavatseb kasutada Euroopa Liidult laenudena saadud rahalisi vahendeid rahalise abina töökohtade kaitsmiseks, samuti COVID-19 pandeemia all kannatanud töötajate toetamiseks instrumendi EC SURE raames.

Belgia avaliku teenistuse riigikassaadministratsiooni pressiteate kohaselt kulutab 7,8 miljardist eurost 6,2 miljardit föderaalvalitsus ja ülejäänud 1,6 miljardist – regioonid. Tasub meenutada, et selle instrumendi raames pakutakse abi Euroopa Liidu antud laenude kujul. Plaanikohaselt hakkab Euroopa Liit väljastama laene Belgiale, aga ka teistele liikmesriikidele, kes on taotlenud rahalist abi, alates 2021. aasta septembrist.

Tuletame meelde, et aprillis kuulutas Belgia valitsus välja täiendavate meetmete paketi, mille eesmärk on majanduse toetamine ja ka COVID-19 pandeemia majanduslike tagajärgede ületamine. Need meetmed eeldasid ajutisi erandeid Belgia õigusaktides. Võetud meetmete pakett sisaldas ettevõtete pankroti ajutist moratooriumi, mis kaitseb pandeemia tõttu võlgadesse sattunud ettevõtteid pankroti, konfiskeerimise ja kohtumäärusega likvideerimise eest. Samuti tehti maksusoodustusi suurtele kaubanduskettidele, toiduainetootmisele ja muudele olulistele sektoritele.

Lisaks on riik pandeemia majandusliku mõju leevendamiseks andnud garantiisid teatavatele laenukategooriatele. Garantii kehtib mittetulundussektoris juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele antud laenude puhul summas kuni 50 miljardit eurot.