Enam kui 7000 laenulepingu restruktureerimine Lätis - OMEGA LAEN AS

Enam kui 7000 laenulepingu restruktureerimine Lätis

Rahandusministeeriumi juht Janis Reirs teatas, et Euroopa tasandil vastu võetud otsus võimaldab ka Lätil innustada pankasid jätkama nii majapidamiste kui ka ettevõtete rahastamist

See algatus võimaldas restruktureerida üle 7000 Läti klientidega sõlmitud lepingu. Neist üle 3000 on eraisikute hüpoteeklaenud. Veel struktureeriti 2400 liisingulepingut ja 1300 ettevõtte laenu.

RIGA1 2

Euroopa Liit võttis vastu otsuse eraldada liikmesriikide abistamiseks 500 miljardit eurot

  1. Teatatakse, et Euroopa Liit annab laenusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Läti võib arvestada 500 miljoni euroga, kuid rahandusministeeriumi juhi sõnade kohaselt võib seda summat suurendada suure hulga projektide korral.
  2. Samuti saab taotleda finantsabi krediidijoone tagatiste katteks (2% SKPst).   Läti puhul on see summa 600 miljonit eurot. Neid vahendeid saab kasutada nii laenude kui ka finantsinstrumentide jaoks.
  3. Samuti pakutakse abi tööle rakendamisel ja töö otsimisel.

 

Lisaks eraldatakse vahendeid meditsiinivaldkonnale, mille eesmärk on võitlus koroonaviiruse pandeemia tagajärgedega. Programmis osalemiseks peab Läti maksma 57 miljonit eurot tagatist.

 

Varem toetasid Läti võimud  teatud elanikkonnagruppide tarbimislaenude kustutamist summas kuni 500 eurot. Ideed tuleb veel kaaluda. Laenuandjad teatavad, et nende jaoks on sellised laenud kaotatud raha. Läti elanikud omakorda koguvad allkirju laenude sissenõudmise piiramiseks erakorralise olukorra tingimustes.

Seaduseelnõu kohaselt hakatakse  laenuvõlgade kustutamise kulusid võtma füüsiliste isikute vahenditest ainult sel juhul, kui see ei avalda negatiivset mõju riigi eelarvele.