Rohefinantsteenused – tee oma kodust roheline nutikodu - OMEGA LAEN AS

Rohefinantsteenused – tee oma kodust roheline nutikodu

Pangandussektor on mõistnud, et praegusel hetkel on fintantsteenuste puhul muutumas üha tähtsamaks märksõnaks „jätkusuutlikkus“. Seda vaadates nii kapitali säilitamise kui ka kliendi vaatenurgast.

Läti ja Soome pangaliitude ühisaktsioonina kogunesid oktoobri lõpus Helsingis Põhjamaade ning Baltiriikide pangandussektori eestvedajad ja eksperdid, et arutada kohaliku regiooni pangandussektori tuleviku üle. Kõik kohalviibinud eksperdid tõdesid, et tuleviku kindlustamiseks tuleb panna rohkem tähelepanu rohelisele ja keskkonnasäästlikule mõtteviisile.

Loodussäästlik mõtteviis on nii jõudnud ka väärtpaberiturgudele. Nimelt 10 protsenti kõigist väärtpaberiturgudel tehtud investeeringutest moodustasid raha paigutused nii öelda roheväärtpaberitesse, millest saadud tuluga rahastatakse peaasjalikult keskkonnasõbralikku ettevõtlust.

Baltiriigid ja Põhjamaad on rohefinantsteenuseid arendanud jõudsalt – eelmisel aastal emiteerisid regiooni ettevõtted üle 18 miiljardi euro väärtuses roheväärtpabereid ja käima on lükatud mitmeid energia- ja elamusektori keskkonnaprojekti, mis on pälvinud mitme roheinvestori tähelepanu.

Üks neist Hollandi päritolu LaBeef tegutseb praegu Lätis, kus on roheinvesteeringute toel renoveerimas 1960- ja 70ndatest pärit korterelamuid nullenergiahooneteks.

See ettevõtmine on jätkusuutlik mitmest plaanist. Esiteks on Ida-Euroopa riikide kinnisvaraturgudel palju selliseid elamupindu – täpsemalt Tallinnast Tiranani 4 miljardit ruutmeetrit. Teiseks saavad majade elanikud ise investeerida enda elamupinna järeleturuväärtuse kasvatamisse. Kolmandaks muudab see kohaliku kinnisvaraturu atraktiivseks investoritele, kes saavad ülesostetud uuenduslike nutikorteritega elavdada üüriturgu.

Laenuturu vaatenurgast on rohefinantsteenused samuti tervitatavad, sest need loovad laenuandjatele uue suurema lisandväärtusega finantsteenuse. Nimelt plaanib Euroopa Liit anda keskkonnasäästlikele ja CO2 emisioone vähendavatele finantsteenustele ökomärgise, mis annab lisandväärtust nii rahastusteenustele kui ka tõstab ökomärgise all sündinud projektide väärtust.