Hüpoteeklaenud välismaalastele Rootsis - OMEGA LAEN AS

Hüpoteeklaenud välismaalastele Rootsis

Rootsit kirjeldatakse tihti läbi kontrastide: innovatiivne modernsus ja ajaloolised traditsioonid, kõrgtehnoloogia ja suurepärased looduslikud tingimused, ratsionaalsus ja ilu, maa ja vesi…

ISA (Invest in Sweden Agency) publikatsioonide andmetel ületas näiteks 2006. aastal Rootsi kinnisvaraturu käive üksi kuue teise Skandinaavia- ja Baltimaade käibe kokku.

Hüpoteeklaenu üldtingimused

Rootsis on kinnisvara müümise ja ostmise juures üsna tavaline kasutada kinnisvaramaakleri teenuseid. Nad tegelevad kogu vajaliku paberimajandusega, lepivad kokku hinnad ja suhtlevad  kõigi protsessis osalevate pooltega. Kinnisvara hindamine hüpoteeklaenu taotlemiseks ei ole nõutav, aga paljude teevad seda sõltumatute hindajate teenuseid kasutades siiski.

Ostja vastutusele jääb taotleda ostetud kinnisvarale hüpoteegi seadmist kolme kuu jooksul peale selle ostu ja esitamist registreerimiseks kinnisvararegistris.

Tavapärane on, et Rootsi laenuandjad väljastavad hüpoteeklaene kuni 75% osas ostetava kinnisvara väärtusest ning laenude intressimäär on vähemalt teatud perioodiks fikseeritud. Maksutingimused on üsna paindlikud ning hüpoteeklaenu keskmine pikkus on 20 aastat. Võidakse nõuda ka hüpoteegi seadmise tasu suuruses 2% hüpoteeklaenu summast.

Vajalik on oma maksevõime tõendamine – koopiad viimase 3 kuu töötasu laekumistest ja viimase 6 kuu isikliku pangaarve väljavõtted. Kui oled ettevõtja, siis vastavalt viimase 3 aasta auditeeritud  majandusaruanded, koopiad viimase 6 kuu firma arve väljavõtetest ning viimase 12 kuu isikliku pangaarve väljavõtted. Sissetulekute hindamise juures ei võeta arvesse ostetava kinnisvara väljarentimisest saadavaid tulusid. Muud piirangud välismaalastel Rootsis kinnisvara ostmisel puuduvad.

Maksimaalselt väljastatakse hüpoteeklaene 25 aastaks, aga see peab olema tagasi makstud laenusaaja 65 eluaastaks. Hüpoteeklaenu intressimäärad on alates ca 3.50%-st. Sul on vaja ka märkimisväärset summat omafinantseeringuks, mille suurus on määratud iga inimese olukorraga erienevalt. Omafinantseeringu nõutav osa moodustab tavaliselt 15-25% omandatava kinnisvara hinnast ja tavaliselt katab see väljastatava hüpoteeklaenu intresside osa.

Maksud

Margimaksu (StampDuty, administratiivmaks) nõutakse hüpoteegi seadmisel 1% ulatuses ostetava kinnisvara väärtusest. Kinnisvaramaakleri teenustasud lasuvad müüjal ja need moodustavad ca 3.5% müügihinnast. Nõutav on ka maamaksu tasumine, mille suurus on 1.5% kinnisvara väärtusest – kusjuures aluseks võetakse siin kinnisvara väärtusest 75% ning seda hinnatakse perioodiliselt ümber. Uued ehitised on sellest maksust esimesed 5 aastat vabastatud ning järgmisel 5-l aastal on maamaks 0.75%.