Euroopa Keskpank järgmisel aastal intressi ei tõsta - OMEGA LAEN AS

Euroopa Keskpank järgmisel aastal intressi ei tõsta

Detsembrikuisel istungil otsustas Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,40%.

Nõukogu eeldab, et baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel ka vähemalt 2019. aasta suvel ning igal juhul seni, kuni see on vajalik, et tagada inflatsioonimäärade püsiv lähenemine tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2%st allpool, ent selle lähedal.

See tähendab, et laenude intressid jäävad ka järgmisel aastal tänavusele tasemele.  Seda hoolitamata sellest, et mitmed pankurid kui ka analüütikud on eeldanud järgmise aasta kolmandasse ja neljandasse kvartalisse intressimäärade tõusu.

Mittestandardsete rahapoliitiliste meetmetega seoses märgitakse, et varaostukava raames tehtavad netovaraostud lõpetatakse 2018. aasta detsembris. Samal ajal tõhustab EKP nõukogu oma eelkommunikatsiooni reinvesteeringute kohta.

Nõukogu kavatseb jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma EKP baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.